Dołącz do KZGPR

 

Grupy zainteresowane przystąpieniem do KZGPR – IG powinny złożyć następujące dokumenty:

  • Deklaracje przystąpienia do Związku [do pobrania tutaj],
  • Uchwała Walnego Zebrania (lub Zarządu - zgodnie z aktem założycielskim) w sprawie przestąpienia do KZGPR-IG oraz wyznaczeniu reprezentanta Grupy w KZGPR-IG [do pobrania tutaj],
  • Aktualny wypis KRS.

Dokumenty proszę przesyłać na nasz adres korespondencyjny:

Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza

Szwarcenowo 90,

13-340 Biskupiec

 

Uchwałę w sprawie przejęcia Grupy do Związku podejmuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu.