Grupy Producentów Rolnych w statystyce

Grupy Producentów Rolnych wpisane do rejestru wojewodów/marszałków w latach 2001-2009.

Analizując powyższy wykres nietrudno zauważyć, że liczba grup producentów rolnych w Polsce systematycznie wzrasta, najwięcej grup zarejestrowało się po 1 maja 2004 r.

Liczba grup producentów rolnych w poszczególnych województwach.

Najwięcej grup producentów rolnych jest w województwie: lubelskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, opolskim, najmniej w świętokrzyskim, pomorskim i lubelskim.