artykuł

Konferencja poświecona aktualnym problemom w produkcji drobiu - Sokółka

Autor: kzgpr.pl Data publikacji: Komentarze: 0

AGENDA

13.04.2018r.

16.00

Otwarcie konferencji, przywitanie gości

Krystyna Ziejewska Prezes KZGPR-IG, Alfred Głuszyński Wiceprezes KZGPR-IG

16.05-16.30

Perspektywy rozwoju ferm drobiu – wybrane zagadnienia z PROW 2014-2020

Karolina Reńska prawnik KZGPR-IG

 

16.30-17.00

17.00-17.45

Aspekty prawne funkcjonowania ferm drobiu

-          obowiązek sporządzania umów

-          analiza przepisów ustawy o ukształtowaniu ustroju rolnego

Karolina Reńska prawnik KZGPR-IG, Małgorzata Mizera-Malinowska prawnik

17.45-18.00

przerwa kawowa

18.00 -18.20

Bioasekuracja fermy drobiu – wybrane aspekty

Dr n. wet. Marcin Śmiałek

Katedra Chorób Ptaków, Wydział Medycyny Weterynaryjnej  UWM Olsztyn

18.20 –18.40

 

18.40 – 19.00

Immunosupresja u drobiu jako konsekwencja złego zarządzania fermą.

Kontaktowe zapalenie skóry I Cellulitis

19.00-19.45

Prezentacja program do zarządzania fermą drobiu

Łukasz Czernal – Projektant oraz deweloper aplikacji webowych – consultant Nykredit

20.00

Kolacja integracyjna

14.04.2018r.

9.50 – 12.00

Warsztaty z obsługi programu do zarządzania fermą drobiu, konsultacje indywidualne

Krystyna Ziejewska, Ewa Reńska-Witkowska, Konrad Ziejewski, Łukasz Czernal

 

Biogazownia rolnicza ( wyłącznie na odpadach rolniczych i odpadach z
przetwórstwa rolniczego ) przedłużeniem produkcji rolniczej w Grupach
Producentów Rolnych lub dużych gospodarstwach rolnych