wydarzenie

Szkolenie dla producent?w drobiu 23-24.03.2018 G??boczek

Autor: kzgpr.pl Data publikacji: Komentarze: 0

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w konferencji

po?wi?conej aktualnym problemom w produkcji drobiu,

 która odb?dzie si? w dniach 23-24.03.2018r.

w Hotelu Vine Resort & Spa w G??boczku

(Wielki G??boczek 1, 87-313 Wielki G??boczek / Brzozie)

 

 

 

AGENDA

 

23.03.2018r.

16.00

Otwarcie konferencji, przywitanie go?ci

Krystyna Ziejewska Prezes KZGPR-IG

16.05-16.30

Perspektywy rozwoju ferm drobiu – wybrane zagadnienia z PROW 2014-2020

Karolina Re?ska prawnik KZGPR-IG

 

16.30-17.00

17.00-17.45

Aspekty prawne funkcjonowania ferm drobiu

-          obowi?zek sporz?dzania umów

-          analiza przepisów ustawy o ukszta?towaniu ustroju rolnego

Karolina Re?ska prawnik KZGPR-IG, Ma?gorzata Mizera-Malinowska prawnik

17.45-18.00

przerwa kawowa

18.00 -18.20

Bioasekuracja fermy drobiu – wybrane aspekty

Dr n. wet. Marcin ?mia?ek

Katedra Chorób Ptaków, Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej  UWM Olsztyn

18.20 –18.40

 

18.40 – 19.00

Immunosupresja u drobiu jako konsekwencja z?ego zarz?dzania ferm?.

Kontaktowe zapalenie skóry I Cellulitis

19.00-19.45

Prezentacja program do zarz?dzania ferm? drobiu

?ukasz Czernal – Projektant oraz deweloper aplikacji webowych – consultant Nykredit

20.00

Kolacja integracyjna

24.03.2018r.

9.00 – 9.40

Ubezpieczenia produkcji zwierz?cej w sektorze drobiarskim

 

przedstawiciel  Concordia i Banku BG? BNP Paribas

9.50 – 12.00

Warsztaty z obs?ugi programu do zarz?dzania ferm? drobiu, konsultacje indywidualne

Krystyna Ziejewska, Ewa Re?ska-Witkowska, Konrad Ziejewski, ?ukasz Czernal

 

KONFERNCJA SFINANSOWANA Z FUNDUSZU PROMOCJI MI?SA DROBIOWEGO

 

Posimy o zabranie ze sob? na warsztaty laptop lub tablet